I ty tu zamieszkaj...

Apartamenty Łódź

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW (RODO)

Bona Fide Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 30a, kod pocztowy 90-350 Łódź, Polska, posiadająca numer: REGON 38656901100000, NIP 77262681571, nr KRS 0000850902, dba o Państwa dane osobowe, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo proszę zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania zamieszczonymi poniżej, zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”).

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – Bona Fide Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 30a, kod pocztowy 90-350 Łódź, Polska, posiadająca numer: REGON 38656901100000, NIP 77262681571, nr KRS 0000850902 (dalej także: „Spółka”). Kontakt z Administratorem jest możliwy:
 • pod numerem telefonu: 664 144 146
 • pod adresem e-mail: [email protected]
 • listownie na adres: Bona Fide Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 30a, kod pocztowy 90-350 Łódź, Polska. Polityka prywatności oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest sporządzona i dostępna w formie elektronicznej oraz papierowej – w biurze Administratora: ul. Tymienieckiego 30a, kod pocztowy 90-350 Łódź, Polska.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się wyłącznie w celu przedstawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub realizacji umowy w zakresie niezbędnym dla realizacji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b i c RODO).

3.Odbiorcą danych osobowych wskazanych w pkt 2 (powyżej) będzie:

 1. a) Administrator,
 2. b) zleceniobiorcy Administratora zajmujący się jego obsługą administracyjną oraz rozliczeniami u Administratora,
 3. c) zleceniobiorcy Administratora wykonujący zadania związane z realizacją celu wskazanego w pkt 4) i 5 ) (poniżej);
 1. f) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora;
 2. g) właściwy organ podatkowy.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora.
 4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wymagany przez prawo w związku z realizacją oferty lub umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych i podatkowych oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy w zakresie usług świadczonych przez Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 (powyżej) narusza przepisy RODO.
 8. Mają Państwo prawo do żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuję Jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe, jak i celów, których realizacji będą służyły.

| Nota prawna |